11 Şubat 2015 Çarşamba

İcra Takibi Ne Kadar?

Bir alacaklının alacağını tahsil etmek için başvurmuş olduğu yol olan icra takibi yapmak her ne kadar bir kamu hizmeti ise de devlet bu kamu hizmeti için bazı bedeller almaktadır. İcra takip hizmeti için alınan bedeller icra takip hizmetinin devlet tekelinde olmasındandır.
İcra İflas hizmetlerinin noterler gibi serbest meslek erbabı olan resmi görevliler vasıtasıyla adliye dışında yürütülmesine ilişkin tasarı gündemdedir. Ancak bu tasarının yakın zamanda yasalaşabileceğini zannetmiyorum. 

İcra takibini ilerletebilmek için belirli masraflar alınmaktadır. 

İcra takip masraflarını kim öder?
İcra takip masrafları daha sonra borçludan tahsil edilmek kaydıyla alacaklı tarafından ödenir. Borçlu borcunu ödemek için icra dairesini veya alacaklının avukatına müracaat ettiğinde borç hesabı çıkarılır. Bu hesap borçluya ibraz edilir ve borcu ödemesi talep edilir. 

İcra dosya hesaplaması nasıldır?
İcra dosya hesaplaması birden fazla kalemden oluşur. Bu kalemlerden bazıları şunlardır: 
Asıl alacak, asıl alacağa işleyecek faiz, avukatlık ücreti, icra takibine başlarken alınan harçlar, tebligat giderleri, haciz masrafları, yeddi emin ücreti, kıymet takdir ücreti, tahsil harcı, cezaevi harcı. 
Dosya hesabına bundan başka kalemlerde ilave edilir. 

Avukat icra takibine nasıl başlar?
Avukatla görüşüp anlaştıktan sonra avukata vekalet verilir. Avukat masraflar için avans alır. 

İcra takibi ne zaman sonuçlanır?
İcra takibi sonrasında borçluya tebligat ulaştıktan sonra borçlu rızayla borcu ödeyebilir, ödemezse mal varlığına haciz talep edilir, hacze rağmen ödemezse mal varlığı satılarak paraya çevrilir, satışa rağmen borç ödemezse arta kalan kısım için aciz vesikası alınır. Aciz vesikası ileri de borçlu mal varlığı sahip olabilir diye alınır.  

Sonuç olarak icra takibine başlamak ve devam ettirmek ayrı bir bütçe ve zaman gerektirdiği gibi avukatın vekalet ücreti olarak alacağı rakamı da hesaba katmak gerekir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder