22 Eylül 2016 Perşembe

STRATEJİ / Silahlı kuvvetler / 7. BÖLÜM - KEŞİF

Uydu görüntüleri, insansız hava araçları, haritalar, askeri istihbarat raporları ile düşman birliğin konumu, harekata hazırlık durumu, büyüklüğü, silah gücü, ilerleyiş yönü hakkında bilgi sahibi olunabilir. Ancak düşman birliği şaşırtma amaçlı olarak birliklerin yerini değiştirmiş olabilir. 


Silahlı kuvvetler taktiksel başarıyı elde edebilmek için zamanında, kesin ve sürekli olarak; haber, arazi ve hava durumu bilgi akışına ihtiyaç duyar. 

Keşif prensipleri;
- Agrasiflik: Komutanlar ve karargah tarafından tüm kaynaklardan elde edilen keşif bilgisinin agrasif şekilde uygulanması lazım. 
- Süreklilik: Çatışmanın yoğunluğu, hava durumu bilgisinin günün her saatinde düzenlik olarak güncellenmesi gerekir. Bilgi akışında kesilme olursa derhal bu bilgi akışı yeniden sağlanmalıdır. 
- Dakiklik: Düşmanın hareketi hakkındaki bilgilerin dakik bir şekilde rapor edilmesi gerekir. 
- Güvenilirlik: Üstenilen görevin belirli şartlarda belirli bir süre içinde yerine getirilmesi gerekir. Keşif raporları düşman pozisyonunu hakkındaki bilgiyi verdikten sonra bu bilginin başka kaynaklar tarafından onaylanması ve ilave keşif raporları ile doğrulanması ya da yalanlanması gerekir. 
- Kesinlik: Hedefin koordinatlarının kesin olarak belirlenmesi gerekir. Önemli düşman hedeflerinin öncelikle imha edilmesi için kesinlik önem arz eder.

Hava birlikleri; görsel, fotoğraf, elektronik önleme ve yön bulma gibi keşif görevlerini yeri getirirler ve bu görevlerini destekledikleri birliğin 350-400 km ilerisindeki bölgede yaparlar, 

Nükleer ekipmanla ölçüm yapan özel birlikler ana birliklerin bazı alanlara girip girmemesi yönünde karar alırlar. 

Yine topçu birliklerinin atış yapacakları yeri belirlemek için görev yapan ileri gözetleyiciler aslında keşif görevi icra ederler.

Hava indirme birliklerinin imha edecekleri karargahların yerinin tespiti için bu durum önem arz eder. 

Radyo sinyallerinin iletilmesi için kurulacak istasyonların yerlerinin belirlenmesi için keşfe ihtiyaç vardır. 

Salgın gibi tıbbi problemler yaşanmaması için tibbi amaçlı keşiflerde yapılabilir. 

Tümenler ana birliklerden 100 km ileriye keşif birliği çıkarırlar. Tugaylar için bu mesafe 25 km'dir. 

Tank birliklerin ilerlemesine engel olmak için düşman birlikleri baraj kapaklarını açabilirler. Birliğin ilerleyeceği rotalar önceden incelenmelidir. 

Taburlar 7 km genişliğe ve 35 km derinliğe  kadar ki alanlara keşif birliği çıkarmalıdır. Gece gündüz arasında görülebilirlik arasında fark olabileceğinde derinlik mesafeleri 1/3'e kadar azaltılabilir. 

                                                       8. BÖLÜM - ATEŞ DESTEĞİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder