5 Ağustos 2015 Çarşamba

Askeri Yasak Bölgeye Girmek Suçu

Terör olaylarının yeniden alevlenmesi neticesinde 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesinden doğan yetki ile bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine ilişkin haberlere yeniden rastlamaya başladık. 


Özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen yerlere girilmesi de askeri suçlardan askeri yasak bölgeye girmek suçu TCK m.322 ile yaptırıma bağlanmıştır. Ancak askeri yasak bölgeye girmek hangi koşullarda cezalandırılır.

5237 sayılı kanunun ilgili maddesi devletin askeri yararı şartını öngörmüştür. Bu yarara kim karar verecektir. 2565 sayılı kanun 32/A maddesine göre özel güvenlik bölgesi ilan etme kararını Genelkurmay Başkanlığı veya İç İşleri Bakanlığının göreceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde vali kararı ile 15 günü kadar verilebilir. Suçun soruşturulması aşamasında kararın varlığı gerekmektedir.

Bu suç kasten işlenebilen bir suç olup ilgili askeri bölgeye gizlice veya hile ile girilmesini yaptırıma bağlanmıştır. Taksirle girme cezalandırılamaz. 

Suçun yaptırımı barış zamanında 2-5 sene hapis cezası, savaş zamanı ise 3-8 yıl hapis cezasıdır. 

Olağan yönetim dönemlerinde sınırları ve yerleri askeri tesisler ile kara, hava ve deniz sınırları için uygulama alanı bulan bu kanun 2565 sayılı kanunun 32/A'dan doğan yetki ile bağlantı olarak daha sık uygulanır hale geliyor.

Saygılarımla
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder