17 Eylül 2016 Cumartesi

STRATEJİ / Silahlı Kuvvetler / 2. BÖLÜM - DOKTRİN

Silahlı kuvvetlerin gelenekleri vardır. Bu gelenekler kendine özgü bir alt kültürü de oluşturmuştur. İnternetin var olmadığı dönemlerde strateji özelinde ansiklopediler üzerinden bilgi sahibi olmuştum.  

Newsweek Dergisi aboneliği uluslararası ilişkiler ve strateji merakımı biraz daha kamçılamıştı. 

Son olarak İnternetin ortaya çıkışı ile silah sistemleri ve diğer silahlı kuvvetlerin yapıları hakkında fikir sahibi oldum. 

x                                                                            x                                                             x

Gelişmiş kurumların politikaları olur. Silahlı kuvvetlerde gelenekler kurumsal politikaların gelişmesine öncülük etmiştir. 

Bu politikalar başta eğitim olmak üzere silahlı kuvvetlerin kendi iç yapısının şekillenmesine ve standart uygulamaların oturtulmasına yardımcı olur. Örneğin askerlik hizmetini görenlere verilen temel eğitimde kullanılan "Yanaşık Düzen Talimnamesi" ülke sathında eğitim gören tüm acemi askerlerin eğitimi için temel kaynaktır ve tüm ülkede eğitim bu talimnameye göre aynı şekilde sürdürülür. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu politikalarını Eğitim ve Doktrin Komutanlığı belirliyor. TSK hizmetin gereğinden dolayı bu politikalar konusunda şeffaf değil. Askerlik hizmeti sonrasında yukarıda belirtmiş olduğum Yanaşık Düzen Talimnamesi'ne İnternet ortamında ulaşamamıştım. Aynı talimnameyi bu yazıyı hazırlarken yine aradım ama ulaşamadım. Askerlik hizmetimden sonra geçen on yıllık sürede silahlı kuvvetlerin bu politikasında değişiklik olmamış. Askeri talimnameler hizmete özel gizlilik derecesi ile korunmaya devam ediyor. 

Türk askeri talimnameleri hakkında İnternette yaptığım aramalarda Türk Talimnamelerinin ABD Saha Talimnamelerinde çevrilerek ülke şartlarını adapte edildiğini öğrendim. Hukuk eğitimi esnasında kullanılan mehaz kanun ibaresinden yola çıkarak ABD talimnameleri araştırmaya başladım. 

ABD ordusunun İnternet Sitesini incelediğimde askeri düzenlemelere ilişkin yayınların aşağıdaki şekilde sınıflandığını gördüm.

1. İdari 
2. Teknik ve Ekipman
3. Doktrin ve Eğitim
4. Mühendislik
5. Tıp 

Bu kategoriler içerisinde  en kapsamlı yayınları; iç hizmete ilişkin idari yayınlar ile doktrin ve eğitim yayınları oluşturuyor.

ABD ordusunun internet sitesindeki yayınların bir kısmı kısıtlı ancak kısıtlı yayınların bazılarını Google'da aratınca PDF formatında ulaşabiliyorsunuz. Yine ayrı siteden yapmış olduğum araştırmaya göre bu talimnamelerden önem derecesi yüksek olanlar yıllık olarak güncelleniyor. Geçmiş dönemlerde kullanılıp şu an yürürlükte olmayan ilginç talimnamelere sivil kaynaklardan ulaşabiliyorsunuz. Sivil internet sitelerinden birinde süvarilerle ilgili eski tarihli talimnameleri görmüştüm.

Talimnamelerle ilgili bir diğer kaynağa İngiliz Kraliyet Ordusunun internet sitesinden ulaştım. Bu internet sitesinde konularına göre sanal kutulara ayrılıyor. Yeni numara alan her kutuda sanal olarak ciltlere ayrılmıştır. Bu ciltlerde kendi arasında bölümlere ayrılıyor. Buradaki talimname sayısı ABD ordusunun internet sitesine göre daha kısıtlı. 

İngilizce dışındaki dillere hakimiyetim söz konusu olmadığı için diğer orduların talimnameleri hakkında bilgi sahibi olamadım. 

Dikkati Askeri Doktrine giriş niteliğindeki bu yazımızda en önemli unsurun her bir konunun ayrı talimnamede düzenlenmiş olması ve bu talimnamelerin ihtiyaçlara göre güncellenerek ast birliklere gönderilmiş olmasına çekmek istiyorum. 

Zaten güçlü bir orduya sahip olmak geleneklerden gelen askerlik ruhuna ilave olarak teknolojiye ve yeniliklere açık olmaktan geçiyor. 
                   
                   3. Bölüm:  Komuta, Kontrol, Seferberlik ve Savaş Hali                
Strateji / Silahlı Kuvvetler Ana Sayfası                        

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder