15 Eylül 2016 Perşembe

STRATEJİ / Silahlı Kuvvetler / 1. BÖLÜM - Silahlı Kuvvetler Nedir Ne Değildir?

Bu sayfa silahlı kuvvetlerinin genel yapılanması hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. 

Silahlı kuvvetlerin görevleri ikiye ayrılır. 

Ülke İçi Görevler: Silahlı kuvvetler ülkeyi (kara, hava, deniz ülkesi) korumayı amaçlar.

Ülke Dışı Görevler:  Silahlı kuvvetler ihtiyaç duyulması halinde ülke dışındaki alanlarda görev alır.  (Savaş, barış gücü, sıcak takip gibi) 

Silahlı kuvvetler; Kara, hava ve deniz ülkesini korumak için kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşmuştur. 

Silahlı kuvvetlerin gücünü ne belirler?
Sayısal büyüklüğü, modernize oluşu, donanımı, ateş gücü ve hareket kabiliyeti. 

Silahlı kuvvetler, strateji ve taktiklerini sürekli olarak güncellemek durumundadır. Bunun için eğitim ve doktrini belirlemek için ayrı bir yapılanmayı bünyesinde barındırır.

Silahlı kuvvetlerde hiyerarşik yapılanma vardır. Ast üst ilişkisinde rütbeler ön plandadır. 

Silahlı kuvvetlerin idaresi subayların kontrolündedir. 

Silahlı kuvvetler, teknik yapılanmaya ve özel uzmanlıklara ilişkin işleri astsubaylara gördürür. Astsubaylar rütbe olarak subayların altında ise de silahlı kuvvetlerin teknik alt yapısı astsubaylara emanettir. 

Çoğumuzun askerlik görevi; (İhtiyat Askerlik) idari işlerden ve nöbetlerden ileri gitmediği için  askerlik hizmeti yapılan birlik ve bu birlikteki bazı silah sistemleri dışında silahlı kuvvetler hakkında bilgi sahibi olamadık.

Silahlı kuvvetler sorumluluk sahasına göre alt birlikleri ayrılır. Bu alt birlikler ihtiyaç halinde kendi sorumluluk sahalarının dışındaki yerlere kaydırılabilir. 

Cephe terimi silahlı kuvvetlerin düşman birliklerle çatıştığı bölgeyi ifade etmektedir. Cephenin büyüklüğüne göre birden fazla birlik bulunabileceği gibi birden fazla askeri sınıf ve silahlı kuvvette bulunabilir. 

Bir askeri operasyonda temel unsur piyade birlikleridir. Takımından ordusuna bir alana piyade girmedikçe o alan ele geçirilmiş olmaz. 

Genel sıralama gereği önce hava kuvvetleri ana hedefleri vurur. Topçu ve füze birlikleri daha küçük hedefleri bertaraf eder ve kara birliklerinin temelini oluşturan tank ve piyade birliklerinin ilerlemesi için destek atışlarını yaparlar. 

Seferberlik zamanında birlikte tam kadro ile faaliyette bulunur. Barışta birlikler %100 kadro ile faaliyette bulunmaz. Kimi birlikle %60 kadro ile faaliyette bulunur. Barış zamanında gereğinden fazla askeri hazır tutmaya gerek yoktur. Savaş ilan edildikten sonra silahlı kuvvetler boş kadroları doldurmak için seferberlik ilan eder ve sefer görev emri olan siviller askere çağrılır. Ayrıca askerlik çağındaki tüm yükümlülere başkaca görevler verilir. 

Topyekün savaşta millet tüm varlığını savaşa vakfeder. Bu savaş türünde sivil yoktur. Herkes orduya hizmet eder. 

Modern çağda topyekün savaş kalmamıştır. Devletler sınırlı alanlarda ya da terör örgütlerini kullanarak savaşın amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Milenyum çağında siber savaş ve ekonomik savaş ön plana çıkmaktadır. Ülkelerin birbirlerine bağımlı oluşu topyekün savaşı engellemektedir. 

Sonuç olarak silahlı kuvvetler işbölümü, personeli, kurumları, ülke içindeki ve dışındaki birlikleri, rütbeleri, ile başlı başına bir konu oluşturmaktadır.

Görüş ve Önerileri yazının alt tarafındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. 
                                                              2. Bölüm:  Doktrin

Strateji / Silahlı Kuvvetler Ana Sayfası                        


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder