22 Ekim 2016 Cumartesi

STRATEJİ / İstihbarat / 7. BÖLÜM - Coğrafi İstihbarat

Coğrafi yapıya hakimiyet istihbaratta en belirleyici unsurlardandır. İstihbarat teşkilatı ilk önce faaliyette bulunduğu coğrafyayı ve o coğrafya üzerindeki yapı, insan profiline hakim olacak ki başarılı operasyonlar yürütebilsin. 
Coğrafya delince ilk akla yerkürede yer alan dağ, ova, orman, deniz ve ırmak gibi yapılar gelir. Yağmur, kar gibi coğrafi olaylar özellik askeri harekatın gidişatını belirleyici olduğu için askeri istihbarat açısından önem arz eder. Haritalar coğrafyanın bir diğer unsurudur. Bilgiler ve düşünceler haritalara işlenir. 

Coğrafya ile belirli bölgenin nüfus, yerleşim yerleri, sanayi bölgeleri,  tarımsal üretim, ulaşım, madencilik, enerji kaynakları gibi özelliklerini kavramış oluruz. 

İstihbarat elemanın çalıştığı coğrafyaya hakim olması gerekir. Nasıl ki silahlı kuvvetlerde harekat planlarının başarısı coğrafyaya hakim olmayı gerektiriyor ise istihbaratın operasyonları, şehir sokakları ve kırsal alana hakimiyet ile başarılı hale gelir. 

Coğrafi analiz sistemleri, yer belirleme teknolojisi için uydu destekli haritalandırma sahip olmak gerekir. İstihbarat teşkilatı elemanları bu teknoloji sayesinde yönlendirerek hem operasyon bölgesinde tam zamanlı olarak izler hem de operasyon sonrasında bölgeden kaçışta ya da bölge sınırlarındaki güvenli evlere çabuk ulaşmak için zaman kazandırır. 

Deniz yolları ve deniz geçitleri; dağ yolları ve geçitleri, demiryolları, karayolları, otobanlar, limanlar, havaalanları önceden yapılan istihbarat çalışmaları sonucu haritalara işlenir. Savaşta ya da barışta bu haritalardan yararlanılarak operasyonlar planlanır. 

Coğrafyaya hakim olan istihbarata hakim olur. 

                                                     8. BÖLÜM - Ekonomik İstihbaratHiç yorum yok:

Yorum Gönder