23 Ekim 2016 Pazar

STRATEJİ / İstihbarat / 8. BÖLÜM - Ekonomik İstihbarat

Konvansiyonel savaşlar yerini ekonomik savaşlara bırakmaya başlamıştır. Bir ülkenin topyekün bir savaş ile bir başka ülkeyi ele geçirilmesi hem çok zordur hem de çok maliyetlidir. İktidarlar parasal kayıpları işgal ettikleri ülkelerin doğal kaynaklarını sömürmekle giderebilirken, silahlı kuvvetlerdeki kayıpları görmezlikten gelemezler. 
ABD; Vietnam Savaşı'nda  58.000, Irak Savaşın'da ABD 4.500 kadar kayıp vermiştir. 
ABD, Vietnam Savaşı'na 1963-1973 yıllarında, Irak Savaşı'na 2003-2011 yıllarında katılmıştır. 

Her iki savaş süresi yaklaşık aynı uzunluktadır. ABD'nin askeri kayıplarda azalma söz konusuyken mevcut kayıplar ABD'nin iç politikasında önemli tartışmalara sebebiyet vermiştir. 

İstihbarat teşkilatları örtülü operasyonlarla hedef ülkeyi bertaraf etmeye çalışır. Ülkemizdeki son 60 yıldaki hükümetlerin ekonomik krizlerle yıkılmasının bir tesadüf olmadığını hatırlatmakta fayda var. 

Hedefteki ülkenin ekonomik gelişmesine yönelik istihbarat çalışmaları ve ekonomik gelişmeye yönelik faaliyetlerin sabote edilmesine yönelik operasyonlarda söz konusu olabilir. 

Şirketlerin ticari sırlarının korunması hem şirketin geleceği hem de devlet açısından önem arz eder. Devletin şirket gelirlerinden vergi almakta olduğunu hatırlayalım. Uluslararası holding şirketlerin büyüklükleri devletler üstü yapılar oluşturabilirler. Bu holdinglerin idaresi devletler gibidir. Faaliyet alanlarına göre grup başkanlıkları, sektör başkanlıkları, şirketler söz konusu olabilir. 

Sanayi casusluğu kavramı ekonomik istihbaratın faaliyet alanlarından birine girer. Teknolojinin sahibi üretimin ve kazancın sahibi olacaktır.

Ülkeler ekonomik alanda hayatta kalabilmek için kurumsallaşmış, güçlü holding ve şirketlere ayakta tutmak zorundadır. Uluslararası güce ulaşmış şirketlerin ekonomik gücünün yeni pazarlara ulaşabilmesi için sermaye ve teşvikler dışında girmek istedikleri pazarların alt yapısının da hazır olması gerekir.  Nüfus anlamında büyük bir pazar olan Asya Pasifik bölgesi, pahalı ürünlerin pazarlanması için iyi bir pazar değildir.  

Bu ve benzeri analiz ve operasyonları yapabilecek güçte olan istihbarat teşkilatın devletinin hinterlandını geniş tutmak için elinden geleni yapmak zorundadır. Ülke sınırlarını aşabildiği ölçüde ayakta kalabilecek güce sahip olur. 

Ekonomik istihbarat raporlarının devlet birimleri dışında dış ülkelere yatırım yapacak holdinglerle paylaşılması ülke menfaatlerinden olacaktır. 

Sonuç olarak, ekonomik istihbarat hem devletin hem de milli şirketlerin faaliyetlerinin desteklenmesi, yeni faaliyet alanlarının tespit etmesi, rekabetin arttırılması için önem arz eder.

                                                           9. BÖLÜM - Askeri istihbarat
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder