24 Ekim 2016 Pazartesi

STRATEJİ / İstihbarat / 9. BÖLÜM - Askeri istihbarat

Bir ülkenin silahlı kuvvetlerin sahip olduğu  personel sayısı ve envanterindeki silah sistemleri ne kadar önemli ise, o ülkenin savaş zamanı düşman birlikleri hakkında sahip olduğu bilgiler mutlak zafer için o kadar önem arz eder. 
Silahlı kuvvetler barış zamanında savaşa yönelik hazırlıklar yapar. Personele yönelik seferberlik çalışmaları muhtemel savaşta görev alacak personelin nerede hangi kadrolarda görev yapacağını belirler. Bu görevlilerin bir kısmına sefer görev emirleri tebliğ edilirken bir kısmına ise ne görev verileceği söylenmez. Özellikle gayrinizami harp operasyonlarına ilişkin durumlar gizli tutulur. Bu bilgilere ilgili birlik amirleri dışındaki subaylar daha ulaşamaz.

Personel dışında iş makinelerinin; kara, deniz ve hava araçları için de sefer görev emri vardır. Bunun dışında her devlet kurumunun seferberlik halleri için belirlenmiş görevleri vardır. 

Gelelim savaş haline. Savaş halinde ya taarruz ya da savunma hali söz konusu olacaktır. Savunma halinde düşman birliklerinin sınır hatlarından geçmesine yönelik engelleyici faaliyetler için hazırlık yapılır. Doğal ve yapay engeller ile düşman birliklerinin geçişlerini engeller. 

Coğrafi istihbarata ilişkin açıklamalarımız özellikle askeri istihbarat için geçerlidir. Askeri istihbaratın ilgi alanları nelerdir? 

- Düşman devletin silahlı kuvvetlerinin personel sayısı ve silah envanterine ilişkin bilgiler,
- Düşman devletin silahlı kuvvetlerinin envanterindeki hava, deniz ve kara araçlarının konumlarına ilişkin bilgiler,
- Düşman devletin askeri birliklerinin konumları ve ilerleme yollarına ilişkin bilgiler,
- Düşman devletin topraklarında gerçekleştirilecek harekata ilişkin barış zamanında fiziki ve beşeri coğrafyaya ilişkin bilgiler, 
- Düşman devletin topraklarında gerçekleştirilecek harekatın siyasi, askeri, ekonomik hedeflerinin tespiti, 
- Askeri ateşe görevlendirmeleri ve bunların çalışacağı resmi/gayriresmi elemanların faaliyetleri.

Görüleceği üzere gerek savaşta barışta da askeri istihbarat faal olarak görev yapar. Sırf savaş zamanına göre yapılacak istihbarata çalışmalarına yönelik politikalar devletin silah kuvvetlerinin savaşma 1-0 yenik başlamasına sebep olur. 

                                                   10.BÖLÜM - Teknolojik İstihbarat
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder