14 Ekim 2016 Cuma

STRATEJİ / Silahlı Kuvvetler / 29. BÖLÜM - GERİ BÖLGE KORUMASI

Savaş cephe hattında devam eder. Cephe hattının gerisinde bulunun savaşın geçmediği bölgede geri bölge bulunur. Bu bölge savaşan birlikleri destek amaçlı kullanır. Stratejik anlamda geri bölge ülkenin iç kısımlarına kadar gider hatta tüm ülkeyi de kapsayabilir. 
Savaş sadece cephede devam etmez. Geri bölgenin de korunması gerekir. Geleceğin savaşları tüm ülkede yaygın istihbarat ağır, sabotaj, sızma, hava indirme, amfibi operasyonlar ve yoğun imha tehlikesine sahip olacaktır. 

Geri bölge koruması için ayrı birlikler organize edilir. Kritik önemi sahip yerler arasında üsler, havaalanları, iletişim ve ulaşım ağları, endüstri alanları, stratejik silahlar ve büyük birlik formasyonları vardır.  Geri bölge korumasında;
- Koruma birlikleri, destek birlikleri, hizmet destek birlikleri ve operasyon birlikleri, 
- Güvenlik ve iletişim hatlarının korunması.
- Sınırların ve sahillerin korunması, 
- Seferberlik hizmetleri,
- Sivil savunma,
- Yerel ayaklanmaların bastırılması,
- Hava indirme operasyonlarına karşı savunma, 
- Gayrinizami harp operasyonlarına karşı savunma,
- Hasar kontrolünü 
gibi unsurlar yer alır.

Birlik Güvenliği: Bu ifadeden kasıt savaşan tüm birliklerdir. Timden ordular grubuna kadar tüm birlikler kendi geri bölgelerini korurlar. Birlikler:
- Güvenlik planları yapar.
- Savaşan birliklerin korunması için destek birlikleri kurarlar.
- Geçici kurulan savaşan birliklerle ana birlikleri korurlar. 
- Koruma, nöbet ve devriyeler hazırlarlar. 
- Silahların ve ekipmanların acil onarımı için ekip kurarlar,
- Yaralıları ve tedavi görenleri kritik durumlarda kullanırlar. 

Sınır Güvenliği: İstila, kuşatma gibi tehlikeler ile ilk karşılaşılacak grup sınır birlikleridir. Askeri birliklerinin sınır bölgesine yığılmasının amacıda ilk müdahalenin hemen yapılmasıdır. 

Askeri Bölgeler: Askeri birlikler belirli bölgelerin savunulmasından sorumludur. Savunulacak bölge büyüdükçe birliğin boyutu da büyür.

Sivil Savunma: Geri bölgenin korunmasında halkında dolaylı olarak katıldığı sivil savunmanın başlıca görevlerini; hayatı idame, kurtarma, bakım ve onarım oluşturur. 
Savaşa katılmayan sivil savunma için gerekli alanlarda devlete yardımcı olur; Bu alanlar,
- Paniği önlemek
- Düzeni sağlamak
- Zirai ve endüstriyel üretim
Eğitilmiş personel ise;
- İtfaiye
- İlk yardım
- Endüstri alanlarının kamuflajı
- Kurtarma
- Haberleşme ve uyarı 
- Tahliye 
- Keşif ve sair görevleri yerine getirir. 
İstihbarat amaçlı faaliyetlerde sivil savunma alanı içindedir. 

Seferberlik halinde yedek askerler göreve çağrılır. Seferberlik ile ordu mevcudu artır. Asker olmayan sivil halka da görevler verilir. Yaşlı nüfus, devriye, koruma gibi geri bölge sorumluluklarını yerine getirir. 

Sonuç olarak geri bölge faaliyetleri ve geri bölge güvenliği cephede savaşan birliklerinin ihtiyaçlarının karşılanması ile görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olur. 

                                                      30. BÖLÜM YENİ MİLENYUMDA                                                               SİLAHLI KUVVETLERDE
                                                                   STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder