15 Ekim 2016 Cumartesi

STRATEJİ / Silahlı Kuvvetler / 30. YENİ MİLENYUMDA SİLAHLI KUVVETLERDE STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Eskiden savaşlar düz bir alanda karşı karşıya duran birliklerin birbirlerine ateş etmesinden ibaretti. Zaman ilerledikçe savaşlar gayrinizami bir hal almaya başladı.
Zaman nelere kadir. Askerlik süresi kısaldı. Teknolojik gelişmeler askere sayısında azalmaya yardımcı oldu ise de bazı şey değişmedi ve de değişmeyecek. Şöyle ki;

Silahlı kuvvetler devlet için yaşamsal öneme sahiptir. Güvenlik içgüdüsü Maslow'un temel ihtiyaçlarındandır. 

Komutanın askerleri ile, askerlerin de diğer askerler arasındaki bağ kuvvetli olmadıkça silahlı kuvvetler yok olmaya mahkumdur. 

Coğrafi koşullar, iklim, gece-gündüz, dağ-şehir ayrımı orduların harekatını her zaman etkileyecektir. 

Savaş bilinmeyenlerle doludur. Her bir savaşta ayrı karmaşalara gebe olacaktır. Sürprizler savaşın gidişatını etkileyecektir. Beklenmeyen olaylar orduların savaşma gücünü etkileyecektir. 

Yeni milenyumda silahlı kuvvetler temel prensiplerden ayrılmamak kaydıyla dönüşümü gerçekleştirmek durumundadır. 

Profesyonel orduya geçiş tamamlanmış olsa bile temel askerlik görevinin temel eğitimine (1 aylık) ilaveten yoğunlaştırılmış bir branş eğitimi (3 aylık) ile şekillendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Silahlı kuvvetlere sahip olmak maliyetlidir. Savaş; asker sayısı, ikmal, cephane ve intikal ile büyük bir servete malolur. İmkanların etkin ve ekonomik kullanılması gerekecektir. 

Stratejik ve taktiksel harekata yönelik eğitim ve yönetim kabiliyeti askerin ve komutanın savaşma kabiliyetini etkileyen en önemli faktör olmaya devam edecektir. Asker komutanın verdiği emre hazırlıklı hale getirilecek şekilde eğitilmelidir. Komutan timden ordular grubuna her türlü birliği etkin yönetme kabiliyetine sahip olacak şekilde yetiştirilmelidir.

Askeri güç ve mühimmat ekonomik kullanıldığı gibi motivasyonun yüksek tutulması mevcut gücün  etkin kullanılması ile düşmana üstünlük sağlayacaktır.  

Birliğin manevra kabiliyeti birlikteki asker sayısı kadar önemli olacaktır. Birlik düşmanı farklı taktiklerle alt edebilecek kadar değişken kabiliyete sahip olmalıdır. 

Birlik mümkün oldukça en kısa sürede düşman topraklarında ilerlemelidir. Dağlara ziyaden ovalarda çatışmayı tercih etmeli enerjisini ekonomik kullanmalıdır.

Her türlü arazi koşulunda çatışmaya hazır asker yetiştirilmelidir. Arazinin zorlukları avantaja çevrilmelidir. 

Stratejik öneme sahip silah gücü ile donatılmış bir orduda asker sayısının önemi yoktur. Ağır bombardımana uğrayan düşman askerinin tutunması zorlaşır. Zira istihbarat faaliyeti savaşan askerin harekatının gidişatında belirleyici olacaktır. 

Techizat açısından tek erin hafif piyade tüfeği ile keskin nişancılık eğitimine önem verilmeli ve bir ikinci silahın eğitimini almalıdır. 

Tek erin fiziksel kondisyonu yükseltilmeli, traversleri ihtiva eden intikal eğitimleri arttırılmalıdır. 

İskandinav ve İsviçreli örneklerden yola çıkarak sivil savunma ve avcı birlikleri desteğinde profesyonel ordu sistemine geçilmelidir. Geri bölge korunması eğitimi ve sefer görev emirleri belirli kadrolar ve cinsiyet ile sınırlı olmayıp tüm vatandaşa verilmelidir.

Zırhlı personel taşıyıcıların sayısı arttırılmalı motorize birliklerin yeni araçları muharebe destek birlikleri ile muharebe hizmet destek birliklerine aktarılmalı eski araçlar envanterden çıkarılmalıdır. 

Tanklar modernize edilmeli gerekirse sayıları arttırmalıdır. 
Toplarda modernize edilerek tamamen bilgisayar destekli olmalıdır. İleri gözetleyiciler doğrudan bataryaya koordinat vererek atış yapabilir hale gelmeli ateş idare merkezi düşmandaki harekete göre düzeltmeler için görevli kalmalıdır. 

Füze rampalarının sayısı arttırılmalı füzelerin ileri menzille hale gelmesi sağlanmalıdır. Uzun menzilli füzenin etkisi, ağır bombardıman uçakların envanterde olamadığından, savaş uçağının attığı hafif bombalardan daha fazla olabilir. 

Deniz kuvvetlerindeki gemi ve denizaltı sayısı arttırılmalıdır. En azından bir tane uçak gemisi ya da helikopterlerin iniş yapacağı gemi inşa edilmelidir. (24 uçak / 10 helikopter)

Tanker uçak sayısı arttırılarak hava birliklerinin uçuş mesafeleri arttırılmalıdır. Saldırı helikopterinin sayıları arttırılmalı, ağır nakliye helikopterleri envantere alınmalıdır. Yeni nesil savaş uçakları envantere alınmalıdır. 

Bu yazımız ile silahlı kuvvetler ile ilgili yazı dizimizin sonuna geliyoruz. İhtiyaç hasıl olması halinde bu dizide yüzeysel olarak mevzubahis etmiş olduğum hususlarda daha detaylı yazılar yazılacaktır. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder