9 Ekim 2016 Pazar

Tebligat Kaç Günde Ulaşır?

Tebligat Kanunu'na göre tebligat göndermesi yetkisine sahip kurum tebligatı postaya verdikten tebligatın PTT görevlisi tarafından muhataba teslim edilmesi ile birlikte tebliğden itibaren hukuki süreç için süre işlemeye başlar. 
Peki tebligat kaç günde muhatabına ulaşır?
Süreç için en belirleyici unsur evrakın tebligatı gönderen kurum tarafından PTT'ye teslim edilmesidir. Bazı kurumlar evrakları biriktirerek haftanın belli bir günü tebliğe çıkarır. 

Evrak tebliğe e-tebligat (kayıtlı e-posta sistemi hariç) iki yolla tebliğe çıkarılır. 
Birincisi normal tebligat, APS yoluyla tebligat. 

Normal tebligat en fazla 3-7 gün arasında muhataba ulaşır. Ancak tebligat muhatap ya da muhtar tarafından tebliğ alındıktan sonra tebliğ mazbatası hemen tebliğ çıkaran merciye geri dönmez. Bu  da en az 3-5 gün sürer. 

APS yoluyla tebligatlarda süreler kısalır. Tebligat muhataba en geç iki iş günü içinde ulaşır. 

Tebliğ mazbatası merciye PTT memuru tarafından geri döndükten sonra imza karşılığı teslim edilir.  Bu şekilde tebligat süreci biter. 

Ancak icra dairesi gibi çok sayıda tebligat gönderilen kurumlarda tebliğ mazbatalarının dosyasına takılması uzun sürer. 

Tebliğ mazbatası PTT memuru tarafından merciye teslim edildikten sonra kutu gibi bir yerde biriktirilip dosya numarasına göre sıraya konur. Kurumda kalabalığın olmadı zamanlarda mazbatalar tek tek dosyasına atılır. Bu süreç özellikle icra dairelerinde birkaç gün sürebilir. 

Sonuç olarak muhataba tebliğin süresi bir haftayı geçmez. Hiç yorum yok:

Yorum Gönder