10 Eylül 2013 Salı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ


İmar mevzuatının en önemli yönetmeliklerinden olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişti. Yeni yapılacak yapıları etkileyecek olan bu yönetmelikle binalar köklü şekilde değiştiriliyor. En çarpıcı değişiklik artık stüdyo dairelerin yapılamayacak olması. Şimdi diğer değişiklikleri incelemeye başlayalım.

Alt kademe planlar ile üst kademe planları arasında uyumsuzlukların giderilmesi için üst kademe planların en geç 6 ay içinde bitirilip re’sen onaylatılarak alt kademe planlara uygun hale getirilecek.

Yönetmelikte geçen özürlü ibareleri engelli olarak değiştiriliyor.

İlgili idare meclis kararı olarak uygun gördüğü yerlerde müellif onayı aranmaksızın projede değişiklik yapabilecek.

Ruhsatı geçersiz hale gelenler inşaatlarına devam edebilmek için yeniden ruhsat olmak zorunda olacaklar.

Ortaklığın giderilmesinde bina bedeli idarece belirlenip  yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi bina bedelinin tespitinde müktesep hak oluşturmayacak.

Park alanları içerisinde 1 kat 4,50.m yüksekliği geçemeyecek.

Piknik ve eğlence alanlarında emsal 0,05’i, kat 2 adedi ve yüksekli asma kat olan ve olmayan yerlerde sırasıyla 9,30 m.yi ve 8,30 m.yi geçemeyecek.

Stadyumlarda otopark, lokanta, pastane, çayhane, çarşı, alışveriş birimleri, büfe gibi yapı ve tesisler bulunabilecek ve bu projeler yol ve meydanların altını da kapsayabilecek.

Konut alanlarında gayrisıhhi özellik taşımayan anaokulu, kreş ve sair konut dışı hizmetler verilebilecek. Konut alanlarında kalan parsellerden bodrumlardan araç giriş çıkışı için geçit hakkı verilebilecek.

Karma nitelikli konut ve yüksek nitelikli konutlarda (rezidans) konut kullanım alanları toplam emsalinin yüzde 20’sini geçemeyecek.

Kapıcı daireleri 75 m²’den küçük olamayacak. Sığınak alanları toplam alanların yüzde 30’unu geçemeyecek. Kreş ve çocuk bakım üniteleri toplam katlar alanın %5 ini oluşturacak. 60,50 metreden yüksek binalarda emsala dahil katların yüzde 3’ünü geçmeme koşuluyla tesisat katları oluşturulacak.

Kat yükseklikleri ticari alanlarda zemin katlarda 4,50.m. konutlarda 4,00.m. diğer alanda 3,50 m. Olacak.

Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az 5 metre olacak.
Yan bahçe mesafelere en az 3  metre olacak. Yan bahçe mesafelere artan her kat için ayrıca 0,50.mesafa artacak.

Her konutta aşağıda dar kenarı ve alanı belirtilen yerlerin bulunması gerekiyor.

                                                                        Dar Kenarı               Alanı
1 oturma odası                                              3.00m.                     12.00m2
1 yatak odası veya nişi                                 2.40m.                     8.00m2
1 mutfak veya yemek pişirme yeri             1.50m.                     3.30m2
1 banyo veya yıkanma yeri                          1.20m.                     3.00m2
1 hela                                                              1.00m.                     1.20m2
Toplam olan en az 27 m² olacak.
Koridor genişlikleri 1.10. m’den küçük olamayacak.

Bu yönetmelik değişikliği ile çay ocakları en az 3 m² alana ve 0,45x0,45 m ebadında havalandırma bacasına sahip olacak.

Dörtten daha fazla katı ve 20’den fazla bağımsız olan konut binalarında 0,60x0,60 m² asgari ölçüsünde atış ayrıştırma bacası olacak.

İşhanı gibi mekanlarda mekanlarda her 25 kişi için resmi binalar ve sinema gibi mekanlarda her 50 kişi için bir hela bulunacak. Ayrıca en az 1 er hela engelliler için tahsis edilecek.

Her daire için en en az 5 en fazla 10 m² depolama alanı olacak.

30’dan fazla bağımsız bölümün olduğu yerlerde bir adet kapıcı dairesi olacak ayrıca bağımsız bölüm sayısı 75’i aşarsa ikinci bir kapıcı dairesi yapılacak.

Şantiye binasının inşaat bittikten sonra da kullanılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur.

Son olarak 1000 m²den daha geniş inşaat alanı olan yapılarda bina enerji performansını değiştirecek tadilat yapılmasına müteakip yeniden enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunluluğu getiriliyor. Merkezi ısıtma sistemleri için ayrı bir yer ayrılması zorunluluğu gerekiyorken belirtilen eksiklikleri gidermeyen yerlere ruhsat verilmeyecek.

Soru görüş ve önerileriniz için;

Av. Ali Emre DEŞAT


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder