4 Aralık 2014 Perşembe

Ceza Avukatı

Meslektaşlar içinde ağırlıklı olarak Ceza davalarında sanık veya suça sürüklenen çocuğu nadiren de suçtan zarar gören kişiyi temsil eden onun haklarını savunan avukatlardır. 


Ceza avukatı ceza hukukunun olmazsa olmazıdır. Her ceza davasından avukat bulundurulması Mahkeme nezdinde zorunlu değilse de kanaatimizce ceza avukatı yokluğunda yapılan yargılama yok hükmündedir.  

Ceza avukatı sadece bir davanın yürütülmesinden ibaret değildir. Ceza avukatı müvekkilini cezaevinde ziyaret ederken sadece dosyaya ilişkin bilgi almaz müvekkilini ya da müvekkili olacak kişiye psikolojik destekte sağlar. 

Avukata iş verilmesi kural olarak avukat bürosunda olurken cezaevinde bulunan kişinin konumu itibariyle ceza davalarında avukat bürosu dışından iş alması istisnaen mümkün kılınmaktadır. 

Ceza avukatı olmak fedakarlık ister. Bir hukuk davasından avukat mazereti nedeniyle duruşmalara katılamayabilir ancak ceza avukatının istisnasız her duruşmaya katılması gerekmektedir. Görev sadece duruşmalara katılmakla ya da müvekkilin savunmasını hazırlamakla bitmez. Ceza avukatı müvekkilin özgürlüğü savunulduğu için diğer davalara göre daha kutsal bir görev sahibidir. Dava dosyası içindeki en küçük ayrıntılara kadar dosyayı hatmeder; müvekkili için bir çıkış noktası arar. Gerekirse müvekkilinin hakkını savunmak için kendisini tehlikeye atar. 

Ceza davaları mesleki tatmini dorukta yaşamış olduğum davalar olmuştur benim için. Zaman sıkıntısından dolayı artık istisnai olarak yapsam da, avukatı olarak savunmasını üstlenmiş olduğum kişinin tahliyesini temin etmişsem tahliye olunanın yakınları ile cezaevi kapısında beklemek benim için büyük mutluluk kaynağı olmuştur. 

Ceza davası ile ilgilenen meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum.

Tutuklama Nedir?    Hazırlık Soruşturması Nedir?  

Hakkımda Tutuklama Kararı Var mı?  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder