22 Aralık 2015 Salı

Noter Vekaleti İle Gerçekleştirilen Araç Satışında Yaşanan Sorun Yumağı ve Çözüm Önerisi

Mesleğe ilk başladığım yıllarda araç satışları noterde satış işlemi gerçekleştikten sonra trafik şube müdürlüğünde tescil işlemi yapıldıktan sonra yapılırdı. 
İlerleyen zamanlarda satış ve tescil işleminin noterde yapılmasına yönelik düzenleme ile araç sahipleri iki işlemi bir yerde yaparak hem zamandan, hem masraftan tasarruf etmeye başladılar.

Yine aynı döneme noterde araç tescil işlemi gerçekleştikten sonra tescil işlemi ile zaman kaybetmek istemeyen araç sahipleri aracın satışına aracılık eden kişilere vekalet vererek paralarını alırlardı.

Peki aracın satışı işlemi için vekalet verip tescilin gerçekleşmemesi halinde satış için vekalet veren araç sahibinin ne gibi mağduriyetleri söz konusu olmuş olabilir?

Araç sahibi araç satış vekaleti vermeden önce parasını almış olduğu için vekalet vermekten çekinmiyordu.

Sorunlar yumağı içerisindeki en büyük sorun vergi kaydı araç sahibinin üzerinde olduğu için araç sahibi kendi uhdesinde olmayan araç için araçtan doğan vergi borçlarının ödenmemesi idi. 

Araç sahibi aracın plakasına kesilen cezaları ödemekle yükümlü oluyordu. 

Aracın karışmış olduğu kazalarda araç sahibi kazayı yapan kişi olmadığı halde motorlu araç işleten olmasından hukuki olarak sorumlu oluyor yani tazminat davasının davalısı olabiliyordu. 

Aracın hırsızlık, uyuşturucu ticareti veya kaçakçılık gibi bir suçta kullanılması halinde araç sahibi yardım ve yataklıktan sorumlu olabiliyordu. 

Yeni düzenleme ile tescil işlemi için vekaletname verilmesine gerek kalınmadığı için araç sahibinin yukarıdaki sorunları yaşama sıkıntısı kademeli olarak azaldı. 

Dikkat edileceği üzere Bilinen Geçmiş Zaman (Di'li Geçmiş Zaman) ihtiva eden ifadeler kullandım. Ancak yukarıdaki sorunların bir kısmı yeni düzenleme ile çözülmüş ise de sorunlar tamamen ortadan kalkmış değil. 

Şöyle ki araç satışı ile uğraşmak istemeyen araç sahipleri araçlarını hemen paraya çevirmek için araç satışı ile uğraşan esnafa satış vekaletnamesi verip paralarını ceplerine koyuyorlar. Galerici esnafı aracın piyasa üzerinde bir paraya satılmasını bekliyor. Bu durumda di'li geçmiş zamanla ifade etmiş olduğumuz problemlerle araç sahibinin karşılaşmaması içten değil. 

Peki bu sorun nasıl çözülecek derseniz yapılacak şey aracını acil satmak isteyen araç sahibinin satışı doğrudan aracı esnaf üzerine vermesidir. Bu şekilde hem araç sahibi yukarıda birkaçını mevzu bahis etmiş olduğumuz sorunlarla karşılaşmaz hem de aracın uzun sürede satılamaması halindeki risk galerici üzerine geçer. 

Saygılarımla

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder