23 Mart 2015 Pazartesi

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Nedir?

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması önceleri çocuk yargılamasında uygulanan bir ceza hukuku müessesesi iken CMK m.231 ile 18 yaşının üzerindeki sanıklar için de uygulanır hale gelerek yerleşmiştir.  
Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (kısaca HAGB) ile kanun koyucu belirli suçlarda sanığı veya suça sürüklenen çocuğa ikinci bir şans vermektedir. HAGB müessesesinin uygulama alanının genişliği onu temel bir ceza hukuku müessesesi haline getirmektedir. 
HAGB kararı ile kurulan hüküm sanık hakkında bir sonuç doğurmaz. 

Hangi suçlarda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilebilir?
Öncelikle sanığın daha önce kasıt ile işlenen bir suçtan mahkum olmaması gerekmektedir. 
Kararı verecek olan mahkemede sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair bir kanaatin hasıl olması gerekir. 
Mağdurun zararının giderilmiş olması gerekir.
Sanığın mahkemedeki ilk sorgulamasında mahkemece hakkınızda olumsuz bir kanaat oluşması halinde hakkınızda hükmün açıklanmasının geriye karar  verilmesini isteyip istemediğinin sorulması ile sanığın HAGB kararını istemesi gerekir.

HAGB kararı varsa sanık hakkında verilen ceza ertelenemez  veya seçenek yaptırımlara çevrilemez. 

HAGB sanık beş yıl süre ile denetime tabi tutulur. Denetim süresinde zamanaşımı işlemez. 

Sanık Denetim Süresi İçinde Suç İşlerse Ne Olur?
Sanık 5 yıllık denetim süresi içinde kasten bir suç işlemezse ve denetimli serbestlik kurallarına uyarsa hakkında verilen ancak açıklanması geriye bırakılan hüküm ortadan kaldırılır. Mahkemeler denetim süresi sonunda düşme kararı verirler.  Kişi denetim süresi içinde yeni bir suç işlerse hakkındaki hüküm açıklanır ve hüküm kurulur. 

HAGB kararına itiraz edilebilir. 

HAGB kararı inkılap kanunlarında uygulanamaz. 

Çocuk suçlarında denetim süresi 3 yıldır. 

Denetim süresinde hakkında HAGB kararı verilen dosyanın yeniden Mahkemece incelenmesi gerekliliği mahkemelerinin iş yükünü arttırdığı için HAGB müessesi eleştirilmektedir. Ancak insan özgürlüğünün hiçbir şeyden daha önemli olmadığı unutulmamalıdır.

Saygılarımla.


ve merak ettiğiniz pek çok konuya eski ve yeni site haritası bölümünden ulaşabilirsiniz. Cevabına bulamadığınız sorularınızı okuduğunuz yazının alt tarafındaki yorum bölüme yazı yazarak sorabilirsiniz veya iletişim bölümünden e-posta ile ulaşabilirsiniz. Hiç yorum yok:

Yorum Gönder