10 Şubat 2016 Çarşamba

Genç Girişimciye Destek

6663 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılarak genç girişimciler için kazanç istisnası tanındı.
Mükerrer 20. madde ile ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançların 75.000. Türk lirasına kadar olan kısmı gelir vergisinde istisna kılındı. Bu haktan faydalanabilmek için;
1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
2. Kendi işinde birfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,
3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması, 
4. Mirasçıların işi devralmaları hariç işyerinin yakın akrabalardan devir alınmamış olması, 
5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyet sonradan ortak olunmaması. 

Ancak dikkat edilmesi gereken bir durum var. Bu istisnadan faydalanmak için beyanname verilmiş olması gerekiyor. Kazancı yasal sınırlar dahilinde olanlar gelirlerini beyan etmezler ise bu haktan faydalanamıyorlar.

Genç girişimciye destek veren bu kanun yine torba kanun özelliği yüklenerek. 25 yaşını doldurmamış kişilere verilecek pasaport, memurların doğum izinleri, Devlet Memurları Kanunu emniyet teşkilatındaki kadro ve ödeme değişiklikleri, uzman erbaşlara verilen ek göstergeler düzenlenmiştir. 

Yorum Asgari ücretin arttırılması sonrasında iş yerlerinin istihdam politikasındaki olumsuz değişiklik; genç girişimciye vergi desteği, hibe ve/veya düşük faizli kredi yoluyla aşılmaya çalışılacak. Bu değişikliklerin yeni iş yeri açılış istatistiklerine etkilerini merakla bekliyorum. 

Genç girişimcilere başarılar ve bol kazançlar. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder