26 Ağustos 2015 Çarşamba

Açığa Ayrılma Yönetmeliği Değişti

22 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikle kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma şartlarında bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre;
1. madde ile toplam cezalarının onda birini çekenlerden iyi halli olan ve koşullu salıverme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalanlar  bu değişiklikten faydalanacak ilk grubu oluşturuyor. 

2. Açık kuruma gönderilenlerin on sekiz yaşını doldurmadan önce işlediği diğer suçların cezaları da açık kurumlarda infaz edilecek. 

3. madde istisnaları düzenliyor. Ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum olanlar, mükerrirler, üç ve daha fazla kez hücre cezası alanlar, son hücre cezası üzerinden 3 yıl geçmemiş olanlar, terör hükümlülerinin bir kısmı, açığa ayrılamıyor. Yönetmelik değişikliğinden yararlanamayacaklar 

3. maddenin 2. fıkrası ile koşullu salıverme kararı geri alınanlar, denetimli serbestliği ihlal edenler, firariler, icra ceza suçluları cezalarını kapalı cezaevlerinde çekmeye devam edecekler. 

Yönetmelik değişikliğinde tam olarak belirli olmamakla beraber mevzuattaki diğer hükümlerden çıkan bir kaç örnek daha verelim. Cinsel istismar, yağma, uyuşturucu ticaretinden cezalı olanlar değişiklikten yararlanamayacaklar listesindekilerden bir kaçını oluşturuyor.


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 58 tane açık ceza infaz kurumu bulunuyor. Akla gelen ilk soru yönetmelik değişikliğe kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmeye hak kazanan hükümlüler nereye yerleştirilecekler. Açık cezaevlerinden en büyüğünün kapasitesi 485 kişiyi geçmiyor. 


Seçim süreci ve terör olayları gündemi yoğun olarak işgal ederken arada çıkan bu yeni yönetmelik ile cezaevlerinden yoğun bir sirkülasyon yaşanacak. 

İlerleyen günlerde açık cezaevleri yeterli olmayacağı için cezaevlerinin boşaltılmasına yönelik yeni manevralar yapılacağını düşünüyorum. Gerek denetimli serbestlik şartlarının ve sürelerinin değiştirilmesi gerekse şartlı salıvermeye ilişkin genel bir kanun çıkarılması ile cezaevlerinin boşaltılmasının önü açılacak. Ancak bu değişiklikler için kesin bir tarih öngöremiyorum. 

Saygılarımla.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder