24 Şubat 2015 Salı

Kiracım Kiramı Ödemiyor Ne Yapabilirim?

Evin mi var derdin mi var isimli yazımızda o zaman tasarı halinde olan kentsel dönüşüm yasasından bahsetmiştik. Bu yazımız sonrasında yasalaşan kentsel dönüşüm uygulaması hakkındaki yazılarımız ile okuyucularımızı bilgilendirmiştik. Bu konudaki yazılarımıza eski ve yeni site haritası bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Özel hukuktaki dava türlerinden pek çoğu Borçlar Hukuku'ndan kaynaklanmakta olup Kira Hukuku Borçlar Hukuku'nun alt dallarından biri olarak mahkemelerin yoğun iş yükünün en önemli sebeplerinden biridir.

Kira Hukukunun temel sorunları ikiye ayrılır; Kira parasının ödenmemesi ve kiralananın tahliyesi.

Kiracım kirasını ödemiyor sorusu ile muhatap olan avukatın müvekkiline sorduğu soruya göre tercih edeceği yollar kira hukukunda izlenecek rota açısından farklı sonuçlar doğurmaktadır. 

Eski kiracı kirasını belirli bir süre ödemiş ancak son zamanlarda kirasını ödeyemeyecek hale düştüğünü düşünen bir alacaklının izleyeceği en iyi yol Örnek-1 Takip Talebine müteakip Örnek-13 Ödeme emrinin göndermesidir. Bu yol tercih edildiğinde kirasını ödemeyen kiracı önce icra dairesinden gelen yazı ile ürker eğer kirayı ödeme niyetinde ise kirayı öder ve borcundan kurtulur. Kiracı kirasını ödemez ve/veya borca itiraz ederse ise mal sahibi veya avukatı kiralananın tahliyesi ve/veya alacağın tahsili için İcra Mahkemesi'ne dava açar. 

İcra Mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararının kesinleşmesinden (kararın temyiz edilmemesi veya tahliye kararının Yargıtay tarafından onaylanması) sonra Örnek 13 ödeme emrinin gönderilmiş olduğu icra müdürlüğünden kiralanan taşınmazın tahliyesi talep edilir. Tahliye masraflarının icra veznesine depo edilmesini müteakip  icra müdürlüğü taşınmazı tahliye eder. 

Kiralananın kira bedelinin ödenmemesi veya ihtiyaç ve sair durumların meydana gelmiş olması halinde ise Sulh Hukuk Mahkemesinden tahliyenin temini için dava açılması gerekir. Bu yollardan özellikle iki haklı ihtara dayalı tahliye davası yolu en sık kullanılan yol olup icra mahkemesinden alınacak tahliye kararına göre daha kesin sonucu ulaştırır. Ancak bu yolda ihtarnamelerin gidiş dönüş süreleri ve noterden tebliğ şerhlerinin alınmasına dair süreç yavaş işlemiş olduğu için pratik değildir ve zaruri haller dışında kolay uygulanmaz. 

Sonuç olarak kira bedelinin ödenmemesi halinde uygulanacak olan her iki yolda dava sahibini sonuca ulaştıracak olup duruma göre tercih edilmelidir. Mal sahiplerinin kiralananın bir an önce tahliyesi sürecini hızlandırmak için kiracı ile empati kurmaları usul ekonomisi açısından daha yararlıdır. 

Avukatlıkta Branşlaşma        İcra Avukatı   

Avukatlık Ücreti Nedir?       Avukat Vekaletnamesi

Kadıköy Avukat                   Tebligat Sorunu

Hukuk Fakültesi Öğrencisine Tavsiyeler 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder