24 Mayıs 2015 Pazar

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği

Tüketici kredisi sözleşmeleri, 22 Mayıs 2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ile yeniden düzenlendi. 

Bu yönetmelikle getirilen bazı yenilik ve değişiklikleri kısaca inceleyelim.

5. madde ile sözleşme öncesi bilgi formlarının 12 daha büyük punto ile yazılması, tüketiciye kağıt ile veya veri saklayıcısında verilmesi zorunluluğu getirildi. 

6. madde ile tüketiciye kredi detayları konusunda bilgilendirme zorunluluğu getirildi. 

9.madde ile tüketicinin kredi talebinin reddedilmesi halinde bilgilendirilmesi yükümlülüğü getirildi. 

10. madde ile sözleşmenin yazılı şekilde olması geçerlilik şartı kabul edildi. Yapılan sözleşmenin sözleşme öncesi bilgi formundaki gibi en az 12 punto büyüklükte olması ile sözleşmenin kağıt veya veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunlu hale getirildi. 

13. madde ile sözleşmenin tüketici aleyhine değiştirilemeyeceği kural haline gelirken akdi faizdeki değişikliğin 30 gün içinde tüketiciye bildirilmesi zorunluluğu ile sair değişikliklerin tüketici tarafından onaylanmaması halinde tüketiciye sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı tanınmış oldu. 

15. madde ile erken ödeme konusu düzenlenmiştir. Buna göre tüketici krediyi erken öderse banka gerekli indirimleri yapmak zorundadır. 

16. madde ile kredinin tamamının kapanması halinde faiz indirimi yapılması zorunluluğu düzenlenmiştir. 

17. madde ile ara ödemeler düzenlenmiştir.  Tüketici tarafından ara ödeme yapılması halinde faiz iadesi, yeni ödeme planı yapılması, taksit tutarı ve vadede meydana gelen değişiklikler düzenlenmiştir. 

18. madde ile kredi ödemesinde temerrüde düşülmesi ve geç ödeme düzenlenmiştir. Muacceliyet uyarısı, tüketiciden talep edilebilecek ilave faiz ve sair vergisel yükümlülüklerinin tüketiciye yüklenmesine ilişkin haller düzenlenmiştir. 

21. madde ile limit aşımı halleri düzenlenmiştir. Limit aşımında tüketicinin bilgilendirilmesi, limit aşımı halinde krediye uygulanacak faiz ve bir aydan fazla bir sürede limit aşılması halinde tüketiciye başka kredi teklif edilebilmesi durumu düzenlenmiştir. 

22. madde ile faizin sabit olarak belirlenmesi düzenlenmişken;
23. madde ile tüketiciye hesap özeti verme zorunluluğu getirilmiştir. 

24. madde ile getirilen cayma hakkı yönetmeliğin en can alıcı noktasını oluşturur. Şöyle ki tüketiciye 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisinden cayma hakkı verilmektedir. 

26. madde ile tüketiciye talep dışında sigorta yaptırılması engellenmektedir. 

28. madde ile tüketiciye kefil olacak kişilerin kefaletin kanunen adi kefalet sayılacaktır. Yani asıl borçluya gitmeden kefile gidilmeyecektir.

31. maddeye göre bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Sonuç olarak cayma hakkı ile kredi sözleşmesinde borçlu olan tüketiciye kefaletin adi kefalet sayılması düzenlemeleri bankaları gerek sözleşmeler gerekse kredi alacaklarının tahsili noktasında zora sokacaktır. 

Saygılarımla

Şahsi Cezasızlık Sebepleri Nelerdir? 
Hazırlık Soruşturması Nedir?
İnternette Porno İzlemek Suç mudur?

ve merak ettiğiniz pek çok konuya eski ve yeni site haritası bölümünden ulaşabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça güzel. Cevabını bulamadığınız sorularınızı okuduğunuz yazının alt tarafındaki yorum bölüme yazı yazarak sorabilirsiniz veya iletişim bölümünden e-posta ile ulaşabilirsiniz.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder