16 Ekim 2016 Pazar

STRATEJİ / İstihbarat / 1. BÖLÜM - İSTİHBARAT NEDİR?

İstihbarat; toplanmış, derlenmiş ve rapor edilmiş bilgidir. İstihbarat akışı şu şekildedir: 

1. İstihbarat teşkilatları istihbarat ihtiyaçlarını belirler,
2. Bilgi toplar, 
3. Toplanan bilgiyi işler,
4. İşlenen bilgiyi ilgili mercilere rapor eder. 

1. İhtiyaç;çok geniş bir kavramdır. Her devlet için tehlike arz etmekte olan iç ve dış tehditler vardır. İç tehditlerin kaynağı ülke içindeki kişi ya da örgütler, dış tehditlerin kaynağı yabancı ülkeler, onların kurmuş olduğu örgütler ya da onların yönlendirdiği kişilerdir. Tehlikenin geleceği yerlere ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi başta istihbarat teşkilatlarının görevi olmakla beraber devletin siyasi karar mekanizmasının başındakiler de ihtiyaçların belirlenmesinde belirleyici olur.

2. Bilgi toplama; İç dış tehdit unsurları belirlendikten sonra bu unsurlara yönelik takip başlar. Bilgi açık ve gizli kaynaklardan akmaya başlar. Her gelen bilgi/duyum/haber bir havuzda toplanır. Bilgi akışı yoğundur. Gün içinde yüzlerce belki binlerce bilgi akışa dahil olur. Havuzda toplanan bilgiler hamdır, işlenmemiştir. 

3. Bilginin İşlenmesi; Ham bilginin işlenmesi istihbaratı diğer faaliyetlerden farklı kılar. Bilgi akışı ile gelen ham bilgilerin öncelikle doğruluğunun kanıtlanması gerekir. Hatalı bilgi yanıltma kasıtlı gönderilmiş olabilir. Ham bilginin ayıklanması dikkat ister. Gereksiz bilgiler elendikten sonra kalan bilgi işlenir. 

4. Raporlama; İşlenmiş olan bilgi raporlar. Bu raporu istihbarat raporu denir. İstihbarat raporunu alan merci gereğinin yapılması için harekete geçer. 

Bilinmeyeni bilmeye yönelik merak istihbarat konusunu çekici kılmıştır. Devletler için silahlı kuvvetlerden sonra en stratejik kurum istihbarat teşkilatlarıdır. İstihbarat teşkilatı ne kadar güçlü ise sahip olduğu bilgi doğrultusunda tehditi bertaraf edecek organın derhal harekete geçmesini sağlar. 

                                                                 2. BÖLÜM - İstihbarata Karşı Koyma 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder