4 Ekim 2016 Salı

STRATEJİ / Silahlı Kuvvetler / 19. BÖLÜM - AMFİBİ OPERASYONLARI

Hem suda hem karada hareket kabiliyetine sahip olan amfibi birlikler denizaşırı harekatta kullanılır. Kara birlik çıkarma gemileri ile birliklerini düşman kıyılarına bırakır.  
Amfibi operasyonları deniz piyadeleri aracılığı ile olur. ABD deniz piyadeleri ayrı bir kuvvet komutanlığı altında teşkilatlanmıştır. Türkiye gibi ülkeler deniz kuvvetlerin altında deniz piyadelerini ayrı bir birlik olarak teşkilatlarına dahil etmişlerdir. 

Amfibi birlikler de hava indirme birlikleri gibi operasyonel ya da taktiksel harekatta kullanılırlar. Asker sayısı büyük çaplı değildir. Denize kıyısı olan ülkeler karşı taarruz için amfibi birlikleri teşkil ederler. 

Amfibi birlikleri deniz araçlarının en büyükleri havuzlu çıkarma gemileridir. Açık denizde hareket kabiliyeti kısıtlı olan küçük tekneler bu teknelerin içinde sığınır. Çıkarma noktasına gelindiğinde küçük gemiler havuzlu çıkarma gemisini terk ederler. Havuzlu çıkarma gemisi aynı zamanda yüzer bir üs gibidir. Taşınan birlik ana üs ile bağlantı kurmaksızın harekatı icra edebilir.

Bunun dışındaki çıkarma gemileri ya tank ya da piyade taşımak için kullanılmaktadır. Genel olarak boyutları iki tank ya da 100 asker taşımak içindir. 

Çıkarma gemileri nadiren mayın döşemek için kullanılırlar. Çıkarma gemileri vurucu güce sahip olmadıkları için karşı taarruz durumunda açık hedef durumundadır. Çıkarma gemileri ile çıkarma yapan askerler ya da tanklar kıyıda önceden yerleştirilmiş korunganlar ya da yapay engeller ile durdurulmaya çalışılırlar. 

Çıkarma yapılacak alanların önceden keşif birlikleri tarafından incelenmiş olması gerekir. Çıkarma yapacak birlik sınırlı sayıda asker taşıyabildiği için düşmanın en az askeri birliğinin olduğu yerler çıkarma için tercih edilecektir. 

Amfibi birliğinin büyüklüğü düşman birliklerine ilerleme yönüne göre filolar halinde belirlenir. 

Harekat büyüklüğüne göre, stratejik, operasyonel, taktiksel, keşif ve sobataj amaçlı çıkartmalar vardır. Amfibi piyadeler tugay, tabur, bölük ve takım şeklinde yapılandırılır. 

Taburlar kara kuvvetlerine nazaran daha küçüktür. 400 askerliktir. Tugaylar destek birlikleri hariç maksimum 2.000 askerden oluşur. Tank birlikleri hafif tanklardan oluşmakta olup maksimum tabur büyüklüğündedir. (41 tank)

Daha büyük deniz gücüne sahip ülke silahlı kuvvetlerde yukarıda bahsedildiği gibi deniz piyadelerini ayrı bir kuvvet komutanlığı altında idare edebilirler. 

Amfibi birliklerinin taarruz aşamaları şunlardır:
- Amfibi birlikleri ile mühimmat ve teçhizatın hazırlanması,
- Amfibi birliklerin ve ekipmanların gemilere yüklenmesi,
- Amfibi gemilerin çıkartma bölgesine ilerlemesi ve çıkartma 
- Kumsal çatışmaları ile amfibi birliklerin çıkarma bölgesine yerleşmesi
- Diğer piyade birlikleri ile deniz piyadelerinin geri çekilmesi

Amfibi birliklerinin görevi çıkarma bölgesini başarı ile sonuçlandıktan sonra biter. Çıkarma bölgesi büyük bir ada ya da başka bir anakara ise kara kuvvetlerine ait ana birlikler veya hava indirme birlikleri devreye girer. 

Amfibi harekatında ateş desteği hava kuvvetleri ile deniz piyade birliği envanterinde var ise saldırı helikopterleridir. Çıkarma bölgesinin açığında bulunan savaş gemilerinin topçu desteği alınarak düşman savunması yumuşatılmaya çalışılır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder